Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

Facebook:  https://www.facebook.com/drmehmetengindeniz/
Twitter: https://twitter.com/mengindeniz
Web Sayfası: http://www.mengindeniz.com/
İnstagram:  https://www.instagram.com/mengindeniz/

İskilip’te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İskilip’ te tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programını 1994 yılında tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana bilim Dalında 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktorasını tamamlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2006 yılında Doçent olmuştur. Ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Tamamlanmış iki adet TÜBİTAK bir adet AB projesi de bulunan Mehmet Engin DENİZ İspanya Eğitim Bakanlığına ait CISC birimi tarafından yapılan çalışmada ülkemizin en başarılı 2000 bilim insanı listesinde 531. sırada yer almıştır.

Eğitim ve Bilim Dergisi ve İlköğretim Online (Elementary Online) Dergisi alan editörlükleri ve pek çok ulusal ve uluslararası derginin bilim ve hakem kurulunda yer almaktadır. Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı Kitabı, Eğitim Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Sınıf Yönetimi kitaplarında editörlük ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Akademik yaşamına Niğde Üniversitesi’ nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan DENİZ, Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’ nde görev yapmış halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda 2012-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

Özgeçmişin devamı için tıklayınız.

Prof.Dr. Cengiz ŞAHİN

Doktora

Gazi Üniversitesi- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (1999)

Yüksek Lisans

Essen Üniversitesi (Almanya)- Eğitim Bilimleri (Psikoloji) (1994)

Lisans

Gazi Üniversitesi- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (1989)

İş Deneyimi

1995: Arş.Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi, 1996: Öğr.Gör. Gazi Üniversitesi, 1999: Yrd.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, 2006: Yrd.Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi, 2013: Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi.

Doğum Yeri

Mucur/KIRŞEHİR 26.07.1967

Yabancı Diller

Almanca

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Dr. Özyürek, 1964 Ankara doğumludur ve 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ ndan mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi yaparak, 1989 yılında mezun olmuştur. Doktorasını 1995 yılında Çukurova Üniversitesi’ nde tamamlamıştır. Dr. Özyürek, 1987 yılından başlayarak Çukurova Üniversitesi’ nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, 1995-2005 yılları arasında da yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Özyürek, 2005 yılında psikolojik danışma ve rehberlik alanında doçentlik sınavını kazanmıştır. Hollanda’da inceleme gezisi yapmak için 1997 yılında kısa süreli olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki Florida Üniversitesi Psikolojik Danışman Eğitimi Bölümü’ne 1999 yılında 6 ay kadar konuk öğretim üyesi olarak ve Almanya’da ‘Fachhoschule Düsseldorf’da sosyal pedagoji eğitimi alan öğrencilere ders vermek için 2011 yılında kısa süreli olarak ziyaretlerde bulundu.

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009329407273

Köy Ens­titüsü mezunu öğretmen anne babanın doğal yönlendirmesi ile meslek yaşamına ilkokul öğretmeni olarak başladı. 1978’de Gazi Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı ve Eğitim Bilimleri bölümünde “asistan” olarak görev aldı.

Lisansüstü eğitimini Hacettepe Üni­versitesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sürdürdü ve 1983’te yüksek lisans, 1988’de doktora derecelerini aldı. 1991-92 yıllarında “Öğretmen Eğitimi” konusunda ABD’ye gönderildi. Purdue Üniversitesi’nde gerek öğretmen eğitimi, gerekse uzmanlık alanında çalışmalar yaptı, gözlem ve incelemelerde bulundu. 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Yeşilyaprak’ın uzmanlık alanında yazdığı, tek ya da ortak yazarlı 14 kitabı, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış 100’e yakın makalesi bulunmaktadır. Alanı ile ilgili dergilerde yayın ve bilim kurullarında yer almakta, çeşitli kurumların davetlisi olarak seminerler vermekte ve projeler yürütmektedir. Eğitimde rehberlik hizmetleri, kariyer danışmanlığı, aile rehberliği, gelişimsel rehberlik, meslek etiği gibi konular ilgi alanlarındandır.

2010-2011 yılında ABD’de konuk öğretim üyesi olarak bulunan Yeşilyaprak, 16’sı uluslararası olmak üzere 80’den fazla kongrede bildiri sunmuş ve bazılarında “çağrılı konuşmacı” olarak yer almıştır. Halen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Yeşilyaprak, ayrıca 2002-2008 yılları arasında Türk PDR-DER’in genel başkanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU

41977 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedogoji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanı’nda 1982 yılında tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1985 yılında bitirdi.1994 yılında Eğitim Psikolojisi Alanında profesör oldu. Halen Özel Eğitim Bölümü Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Prof.Dr. Turan AKBAŞ

www.sistemikpsikoterapi.org.tr

Prof. Dr. Turan Akbaş – Lisans eğitimini Viyana Üniversitesi’nde Psikoloji ve

Pedagoji b.lümünde tamamladı. Ardından yine Viyana Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Psikodrama Eğitimi’ni Grup

Psikoterapileri Derneği (Ankara)’nden aldı. Bu süre.te Almanya IF Weinheim EnstitüsündenSistemik Psikoterapi Eğitimi (IF Weinheim ve SG Sertifikası –Systemische Gesellschaft-Almanya), Sistemik Süpervizyon Eğitimi (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft-Almanya), Eğitici Terapist (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft), Çift Terapisti (SIHSystemischeInstitut Heidelberg- IGST-Heidelberg, Almanya) ve Cinsel terapi (Institut fürSexualtherapie Heidelberg,Almanya) eğitimlerini aldı. Prof. Dr. Turan Akbaş halen Çukurova

Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik B.lümünde akademik çalışmalarınadevam etmektedir. EFTA (Avrupa Aile Terapileri Derneği) üyesidir.

Prof.Dr. Ramazan ARI

Özet Akademik Özgeçmiş

1954 yılında Afyon /Emirdağ – Hamzahacılı Köyünde doğdu. İlkokulu Köyünde okudu.  Ortaokul ve liseyi Afyon Lisesi’nde parasız yatılı öğrenci olarak okudu ve 1971 yılında mezun oldu. Kısa bir kararsızlıktan sonra 1974 -1975 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesine kaydoldu. 1979 yılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalından lisans derecesi aldı . !980 yılında S.S.K Zonguldak Hastanesi’nde psikolog olarak çalışmaya başladı. 1981-82 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. !984 yılında “Epileptiklerin Affektif Özelliklerinin Rorschach Testi ile Belirlenmesi” konulu tezi ile bilim uzmanlığı unvanı aldı.

1985 – 1986 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi  / Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1989 yılında “üniversite öğrencilerinin T.A. Ben durumları ve atılganlıklarının baskın ben durumlarına göre incelenmesi” konulu çalışması ile bilim doktoru unvanı aldı.

1988  yılında öğretim görevlisi olarak Selçuk Üniversitesi’nde göreve başladı. !990 yılında yardımcı doçentliğe, 1995 yılında doçentliğe, 2001 yılında profesörlüğe yükseltildi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışma anabilim dalının kurulması ve lisansüstü programların açılmasında görev aldı. Öğretim üyeleri yetiştirdi. Aynı yıllarda Mesleki Eğitim Fakültesinin kurulmasında aktif görev aldı. Çocuk gelişimi ve Eğitimi Bölümünü kurdu ve lisansüstü programlarını açtı.

Psikolojik Danışma ve Eğitim alanlarında makaleler, araştırmalar yaptı ve kitaplar yazdı.

Dr. Ramazan ARI, evli ve iki çocuğu vardır.

Prof. Dr. Sefa Bulut

Prof. Dr. Sefa Bulut, Ankara Üniversitesi, Psikoloji bölümünden mezun oldu.  A.B.D.’de Oklahoma State Üniversitesinde mastır ve doktora çalışmalarını tamamladı. Mezun olduğu üniversitede Çok Kültürlülük Araştırma ve Değerlendirme biriminde ve Oklahoma Eyalet Bakanlığı ARGE biriminde araştırmacı olarak çalıştı. GATA Rehabilitasyon Biriminde Psikolog olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 15 yıl çalıştı. Burada anabilim dalı başkanlığı, Erasmus ve Farabi koordinatörlükleri görevlerinde bulundu. Pek çok sivil toplum kuruluşuna gönüllü olarak görev yaptı. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünde çalışmaktadır. Çalışma alanları, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve bozukluğu, akran zorbalığı, okulda şiddet, mobbing ve gerontolojidir. Çocuk ve veli eğitimine büyük önem vermektedir. Okullarda seminer ve eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Çocukların gerçek ortamlarda sosyalleşmeleri gerektiği inanmaktadır. Prof. Dr. Sefa Bulut pek çok ulusal ve uluslararası derginin yayın kurulunda editör ve yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Prof.Dr. Kültegin ÖGEL

1964 yılında Ankara’da doğdum. TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Psikiyatri uzmanlık eğitimimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 1992 yılında tamamladım.

Tıbbi Hipnoz Derneğinin kurucu üyesi oldum. Farklı konulara ilgi duyduğum için şefim tarafımdan uyarıldım.

Mecburi hizmetimi Bayrampaşa cezaevi hastanesinde yaptım. Bakırköy’deki arkadaşlarımla depresyonla ilgili birçok çalışma yürüttüm. 1994 yılında Bakırköy’deki mesaime ek olarak Acıbadem Hastanesine bağlı Bağdat caddesi polikliniğinde de çalışmaya başladım.

Üç arkadaşımla birlikte Şizofrengi dergisini çıkarmaya başladık. Çok keyifliydi…

1995 yılında Bakırköy’de yer değiştirdim ve AMATEM’e geçtim. Böylece o güne kadar ilgilendiğim depresyonun yanında bağımlılıkla da ilgilenmeye başladım. Uzun dönem AMATEM’in sorumluluğunu üstlendim.

2000 yılında çok sevdiğim AMATEM’den ayrıldım ve çok seveceğim ÇEMATEM’de, yani bağımlı çocuk ve gençlerin kaldığı serviste çalışmaya başladım. Gençlerle çalışmayı bu dönemde öğrendim ve onları daha iyi anladım. Ama tüm Bakırköy’ün hedefi haline geldim. Çocuklar ortalığı karıştırdıkça, sorun benim başıma patladı. Aynı serviste arabamı çaldırdım, odam soyuldu. Ama ben o çocukları seviyorum…

Bu arada 1998 yılında istemeye, istemeye psikiyatri doçenti oldum. 2010 yılında ise isteyerek profesör oldum. Ama “doçentlik daha mı iyiydi?” diye halen düşünüyorum…

2003 yılında Yeniden Derneğini bir grup vefakar dostum ve arkadaşımla kurdum. Devletin yapamadıklarını yapmak, özellikle önleme çalışmaları yürütmek amacımızdı. Kimsenin ilgilenmek istemediği sokak çocukları, suça itilen gençler, uyuşturucu kullanan insanlar hedef grubumuz oldu.

Bu süre içinde davranış ve dürtü kontrol sorunları ile iyice haşır neşir oldum. Tutkular ve tutkunun getirdiği her türlü sorun mesleki ilgim olmaya başladı. Bunların yarattığı depresyon ve panik atak da, doğal olarak uğraş alanım haline geldi.

Dünya Sağlık Örgütü ile Bedirhan Üstün sayesinde tanıştım. Hekimlere yönelik depresyon eğitimi, ardından yine hekimlere yönelik psikiyatri eğitimlerinde dünya çapında danışmanlığa kadar uzanan deneyimlerim oldu. Dünya Sağlık Araştırmalarında ülkemizde proje yürütücülüğü, üç Avrupa ülkesinin de koordinatörlüğünü yaptım.

UNICEF ile çocuk ve gençlik cezaevlerinde projeler yürütmeye 2004 yılında başladım. Suça itilen çocuk ve gençlere yönelik cezaevi kurumlarında uygulanmak üzere psikososyal programlar geliştirdik.

Etkin Hükümlü Yönetimi isimli projede cezaevinin koşullarını değiştirmek için Adalet Bakanlığı ve UNICEF ile birlikte çalıştık. Her hükümlü için ayrı, bireyselleştirilmiş bir program oluşturmaya çalıştık.

2006 yılında  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ayrıldım. Çünkü Boğaziçi Üniversitesinde verdiğim Bağımlılık dersini vermem yasaklandı. Yasaklanma gerekçesi haftada yarım günümü bugüne kadar Türkiye’de ilk kez verilmeye başlanan bu ders için harcamamdı. Ben de ders vermeyi seçtim…

Okan Üniversitesinde klinik psikolojisi yüksek lisansında psikofarmakoloji  dersleri de vermeye başladım. Benim için farklı alanlar, farklı keyifler yarattı…

Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezini Defne Tamar Gürol ile kurduk, sonra ben ayrıldım…

Yeniden Derneğinde başka projelerden bulduğumuz kaynaklarla ve devletten hiç destek almadan yüz bine yakın kişiyi eğittik. Ama kimsenin yemediği kadar cezayı, vergi dairesi şefinin dahi bilmediği ayrıntılar yüzünden yedik.

Motivasyonel görüşme Tekniği ve Farkındalık terapisi ile yakından ilgilendim ve ilgileniyorum. Bu arada okul terki ve devamsızlık sorunu içimi çok acıttı. Bir dönem ilgi alanım haline geldi…

Acıbadem hastanelerinde psikiyatri ve psikoloji grubunun kuruluşunu Cem İncesu ile birlikte üstlendik. Bu arada Acıbadem Üniversitesinde öğretim üyesi oldum. Sonra Acıbadem’den ayrıldım…

Cezaevlerinde ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmek için Avrupa Birliği ile düzenlenen projede ekip lideri olarak çalıştım. Çok keyifli bir deneyimdi ve bence yararlı oldu…

SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi) Programını oluşturdum. Çok yayıldı, neredeyse her AMATEM’de, cezaevinde uygulanmaya başladı. Büyüyüp adam olacak derken, bir orduya dönüştü…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Koruma Merkezlerinde ANKA isimli bir iyileştirme programı oluşturduk. Etkinlik çalışmalarını da yaptık, yararını gördüm, ben bile beklemiyordum bu kadarını, duygulandım…

Yeşilay’ın kurduğu danışmanlık merkezlerinin (YEDAM) danışmanlığını üstlendim. Bağımlılar için ayaktan tedaviye yönelik yeni bir model geliştirmeye çalıştık…

Moodist Psikiyatri Hastanesine geçtim. Etkin, etik ve bilimsel bir bağımlılık tedavisi programı oluşturmak istedim…

Çok eğitim yaptım, çok konferans verdim. Ama ikisini de yapmayı çok severim.

Halen yaşıyorum…

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Prof. Dr. Ömer Mücahit Öztürk

twitter : @drmucahitozturk

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

1965 yılında Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı.  1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı oldu. 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanı aldı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çocuk Psikiyatrisi, Okul Fobisi, Boşanmış Ailelerde Çocuk ve Çocuklarda Dürtüsellik isimli kitapları yayınlanmıştır. 2015 yılından itibaren Türkiye Yeşilay Derneği Genel Başkanlığını sürdürmektedir. Evli ve 3 kız çocuk babasıdır.

Prof. Dr. A. Tamer Aker

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan A. Tamer Aker, aynı yıl içinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. 1996 yılında psikiyatri uzmanlığını, 2000 yılında ise psikiyatri doçentliğini alan Tamer Aker, 2005 yılında profesörlük unvanını aldı.

 

1994 – 2001 yılları arasında Londra Kings College’a bağlı olarak İstanbul’da açılan Davranış Bilimleri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (DABATEM) travma ve afet ruh sağlığı çalışmalarına başladı. Burada Davranışçı ve Bilişsel Terapiler (DBT) konusunda eğitim aldı ve deneyim kazandı. Bu süreç içinde ağırlıklı olarak travmatik stres ve kaygı bozuklukları alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Şizofrenide bilişsel ve davranışçı tedavi uygulamalarına başladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapmaya başlayan Aker, çeşitli idari görevlerin yan ısıra bölüm başkanlığı görevini de uzun süre boyunca yürüttü. Bu dönemde halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesini aldı. Fogarty Bursu ile Boston Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Bölümü’nde epidemiyoloji eğitimini tamamladı. Michigan Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi’nde çeşitli eğitimler aldı. 2013 yılında Aberdeen Travma Merkezi’nde / İskoçya davetli öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Prof.Dr. İbrahim Halil DİKEN

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Çocuk gelişimine ilişkin temel kuramlar erken çocukluk döneminde öğrenmelerin yaşantılar/deneyimler aracılığı ile oluştuğunu ortaya koyarken, araştırmalar çocuk uyanık iken çocukla en fazla etkileşime giren daha doğrusu en fazla yaşantıya sahip yetişkinlerin çocukların gelişimi ve öğrenmeleri üzerinde en fazla etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile çocuklar ile etkileşime giren yetişkinlerin bu etkileşimler sırasındaki yaşantıları nasıl anlamlardıkları önemlidir. Öğrenme ile ilgili yaşantıların ya da deneyimlerin gün içinde çocukların uyanık olduğu zamanlarda oluştuğu gözönüne alındığında yetişkinlerin bu yaşantıları çocukların gelişimlerine uygun bir şekilde yanıtlamalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gün içindeki rutin, etkinlik ve geçişlerde oluşan yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ya da kendiliğinden oluşan/yapılandırılmamış yaşantıların ya da deneyimlerin yetişkinler için bir öğretim anı çocuklar için ise bir öğrenme anı olduğu unutulmamalıdır. İşte bu sunuda çocuk uyanık iken çocukla birlikte olan yetişkinlerin farkında olmaları ya da sahip olmaları gereken nitelikli etkileşim becerilerinin neler olduğuna vurgu yapılarak video uygulamaları ile günlük rutin, etkinlik ve geçişlerde kullanılacak DOĞAL ÖĞRETİM süreci açıklanacaktır.

 

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Kısa BİO      

Erken Müdahale /Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında şu anda Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Türkiye’nin alanında ilk ve tek olan Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün 5 yıldır müdürlüğünü yürütmektedir. Dr. Diken lisansını sınıf öğretmenliği, yüksek lisansını özel eğitim alanında Abant izzet Baysal Üniversitesi’nden ve doktorasını ise Erken Müdahale /Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında Arizona State Üniversitesi (ASU)’nden almış, doktora çalışması sırasında 4 yıl erken müdahale uzmanı olarak ASU’da erken müdahale kliniğinde doğal öğretim uygulamalarında bulunmuştur. Dr. Diken 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanlarını almıştır.

Dr. Diken Türkiye’de ilk ve tek olan Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans programını başlatmış, yine alanında ilk ve tek olan erişimi ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergi olan International Journal of Early Childhood Special Education (www.int-jecse.net) ESCI de indeksli dergiyi başlatmış, Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)’i kurmuştur. Dr. Diken Dünya’nın en kapsamlı birliği olan Uluslararası Erken Müdahale Birliği (International Society on Early Intervention)’nin yürütme kurulu üyesidir. Dr. Diken 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilim İnsanı ödülünü ve 2017 yılında doktora öğrencisi ile birlikte hazırladığı DÖDEM Programı (www.down-dodem.com)  ile Eğitim alanında Türkiye Bilişim Ödülünü almış, çok sayıda uluslararası ve ulusal projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Diken’in 50’den fazla uluslararası indekslerde taranan makalesi, 150’den fazla uluslararası/ulusal bildirisi, 30’dan fazla kitap yazarlığı/editörlüğü bulunmaktadır. Dr. Diken erken müdahale alanında çalışmalarını yürütmekte, doğal öğretime yönelik çocuk ve ebeveynler ile klinik uygulamalarına ( www.dogalogretim.com ) İstanbul’da devam etmektedir.

 

Web: www.ibrahimhalildiken.com

Facebook: facebook/ihdiken

Instagram: instagram/ibrahimhalildiken

 

Prof.Dr. Erdal HAMARTA

Prof. Dr. Erdal Hamarta
Lisans eğitimini 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmet Anabilim Dalında 2000 yılında yüksek lisansını 2004 yılında doktorasını tamamladı.
1998-1999 yıllarında Konya Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Rehber Öğretmen olarak çalıştı. 1999-2006 Yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2010 yılları arasında Yrd. Doç. Olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yaptı. 2011 Yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçent 2016 yılında Profesör oldu. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında görev yapmaktadır.
Hamarta’nın uzmanlık alanında yazdığı ortak yazarlı 4 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen Eğitim ve Bilim (SSCI), İlköğretim Online dergilerinde Editör kurulu üyesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde yayın kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Çocuklarla Danışma, Çocuk Resimleri Analizi (Çocukların Gizli Penceresi) Yakın ilişkiler ve Aile Danışmanlığı temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Halen Weinheim Sistemik Aile Danışmanlığı eğitimlerini almaya devam etmektedir.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Konya Şubesi Kurucu Üyesi ve Başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK

Prof.Dr.Erdinç Öztürk İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. “Adli Bilimler Doktorası” yapan Prof.Dr.Erdinç Öztürk “psikotravmatoloji” konusunda uluslar arası düzeyde tanınan bir bilim adamıdır. Prof.Dr.Erdinç Öztürk Köln doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde “”Klinik Psikoterapi Birimi ve Dissosiyatif Bozukluklar” Programında “Klinik psikolog” olarak yaklaşık 20 yıl çalışmış ve psikoterapist olarak yüzlerce travma vakasını tedavi etmiştir. 

Tüm öğrenim yaşamını derecelerle bitiren Prof.Dr.Erdinç Öztürk’ün ulusal ve uluslararası ödülleri ile İngilizce, Almanca ve İspanyolca makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Prof.Dr.Erdinç Öztürk, 2007 yılında Amerika’da “Yılın En İyi Araştırması” ödülünü almış olup, uluslararası alandaki hizmet ve araştırmalarından dolayı kendisine Amerika’da International Society for the Study of Trauma and Dissociation derneği tarafından ISSTD Fellow’luğu verilmiştir.

Prof.Dr.Erdinç Öztürk ülkemizde “adli klinik psikolojinin” öncülüğünü yapmakta olup travma, dissosiyasyon, psikotravmatoloji, psikotarih ve çocuk yetiştirme stilleri alanlarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler vermekte bu alanlarda tez danışmanlıkları yapmaya devam etmektedir. Prof.Dr.Erdinç Öztürk travma ve dissosiyatif bozukluklar alanında uzun yıllardır dünyadaki en iyi ilk 50 uzmandan biri olarak kabul edilmektedir.

E-Posta: erdinc.ozturkistanbul.edu.tr

Prof.Dr. Fatma Ebru İkiz

Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz

Websitesi: www.ebruikiz.com

Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz, İstanbul doğumludur. 1992 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalından mezun olmuştur. 1997-2001 yılları arasında özel okullarda çalışmıştır. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında 2006 yılında doktorasını tamamlamış, halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. DEÜ PDR Öğrenci Topluluğu akademik danışmanıdır. DEÜ PDR Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, DEÜ Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi, DEÜ Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEÇEM Çocuk Üniversitesi) yönetim kurulu üyesi olup çeşitli eğitimler ve projeler yürütmektedir. 2013-2015 yılları arasında Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Eğitim Sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer almıştır.

Akademisyenliğin yanı sıra yazar ve editördür. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar (nobel akademi yayınevi) kitabı, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış (nobel akademi yayınevi) kitabı, Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı (maya akademi yayınevi) kitabı yazarlığı, Meslek Etiği ve Yasal Konular (lisans yayıncılık) kitabı editörlüğü ve bölüm yazarlığı;  Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (pegem akademi yayıncılık); Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (pegem akademi yayıncılık), Eğitim Psikolojisi (pegem akademi yayıncılık) kitaplarında bölüm yazarlığı, 21. Yüzyılda Yardım Etme Sanatı 3’lü çeviri kitap seti (nobel akademi yayınevi) yazarlığı, Psikoloji ve Çağdaş Yaşam: İnsan Uyumu (nobel akademi yayınevi) kitabı çeviri editörlüğü ve bölüm çeviri yazarlığı yapmıştır. Ayrıca uluslararası düzeyde ergenlerde problem davranışlar, risk faktörleri, sosyal destek (nova science publish) ile çocuklarda kaygı ve stresle başa çıkma (inscience press) konulu dört kitap içi bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

Hâlen farklı yaş gruplarında ruh sağlığı, uyum ve uyum sorunları konularında çalışmalarının yanı sıra psikolojik danışmanlık alanında etik ve değerler, psikolojik danışmanlıkta danışma becerileri, bilişsel ve yenilikçi yaklaşımlar, okul ve aile pdr hizmetlerinde müzakere, arabuluculuk ve aile arabuluculuğu çalışmalarını sürdürmektedir.  Evlidir ve iki çocuğu vardır.

Doç.Dr. Könül MEMMEDOVA

ÖZGEÇMİŞ
Doç.Dr. Könül MEMMEDOVA
E-mail: konul.memmedova@neu.edu.tr, konul.memmedovam@gmail.com
Könül MEMMEDOVA 1977 yılında öğretmen bir anne babanın ilk çocuğu olarak Bakü’de dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini 1998 yılında Bakü Devlet Üniversitesinde tamamlamış olup aynı dönem de iki yıllık hemşirelik eğitimini almıştır. Yüksek Lisansını 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde yüksek onurla tamamlamış olmakla birlikte aynı dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Yüksek Lisans Tezini Mesleki Rehberlik üzerine yapan Memmedova, Yakın Doğu Kolejinde okul psikolojik danışmanı olarak tecrübe edindikten sonra 2008-2012 yılları arasında Zdrava Merkezinde Psikolojik Danışman ve Pilates eğitmeni olarak görev yapmıştır. Eğitimlerini bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda alarak bu çalışmalarıyla disiplinler arası araştırmalara katkıda bulunmuş ve bunu halen devam etmektedir. 2015 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında Doktora Tezini ‘’Pilatesin Akademik Motivasyon, Dikkat, Kaygı Düzeyi ile Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi’’ çalışması ile eğitim alanında fiziksel aktivitelerin önemini kanıtlamış olup başarıyla bitirmiştir. 2018 yılında doçentlik ünvanını almıştır.
2013’den beri YDÜ, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Bilge UZUN

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’ nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ nda Doçent Dr. unvanıyla görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D’da tamamladı. Aynı üniversitede öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında psikolojik danışman eğitimi, aile danışmanlığı, bireysel ve grupla psikolojik danışma konuları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Fuat TANHAN

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Fuat TANHAN

Mesleki yaşamına ilkokul öğretmeni olarak başladı. 1995’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı ve Eğitim Bilimleri bölümünde “asistan” olarak görev aldı. Lisansüstü eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üni­versitesi ve Ankara Üniversitesi’nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sürdürdü ve 2000’de yüksek lisans, 2008’de doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden aldı.

2011 yılında ABD bulundu. Ölüm Eğitimi uzmanlık alanında çalışmalar yaptı; gözlem ve incelemelerde bulundu. 2015 yılında doçent oldu.

Tanhan’ın uzmanlık alanında yazdığı, tek ya da ortak yazarlı 10 kitabı, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Alanı ile ilgili dergilerde yayın ve bilim kurullarında yer almakta, çeşitli kurumların davetlisi olarak seminerler vermekte ve projeler yürütmektedir. Travma, ölüm, kayıp ve yas danışmanlığı, mutluluk gibi konular ilgi alanlarındandır.

Tanhan, 37’si uluslararası olmak üzere 70’den fazla kongrede bildiri sunmuş ve konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Tanhan, ayrıca 2010 yılından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Aslı Bugay SÖKMEZ

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez kimdir?

 

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde, doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamladı. Florida State Üniversitesi Aile Enstitüsü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak “sağlıklı romantik ilişkiler” ve “affetme” konularında çalışmalarda bulundu. “Türkiye’de kadına yönelik tutum ve nedenleri” başlıklı araştırması ile Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Proje Ödülünü kazandı. Portekiz’de düzenlenen Information Integration Theory and Functional Measurement Konferansı’nda en iyi sunum ödülüne layık görüldü. Ayrıca Aslı Bugay Sökmez ‘in, kayıp ve yas terapisi ve aile ve evlilik terapisi alanlarında uzmanlıkları bulunmaktadır. Şu an ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez affetme, ruminasyon, eşli ruminasyon ve okul ikliminin psikolojik etkileri konularında ülkemizde öncü çalışmalar yapmaktadır.

 

 

Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Doç.Dr.Nilgün CANEL, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan 1990 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı’nda (1993), doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda (2007) aile üzerine hazırladığı teziyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı (1992) akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan “Evlilik ve Aile Hayatı” ve “Aile Yaşam Becerileri” eğitim programlarını hazırlamıştır. Aile terapisi, evlilik danışmanlığı, çift terapisinde süpervizyon, REBT (Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi), çözüm odaklı danışmanlık ve naratif terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nın hazırlanmasında aktif olarak yer alan Canel, halen Türkiye Yeşilay Cemiyeti genel başkan yardımcısıdır.

Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU

DOÇ. DR. S. ARMAĞAN KÖSEOĞLU
İletişim adresi: armagany@istanbul.edu.tr
@ArmaganKoseoglu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2003 yılında
Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı
Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile
Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu isimli dersleri vermektedir.
Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi,
Aile Danışmanlığı ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Özlem HASKAN AVCI

Yard. Doç. Dr. Özlem HASKAN AVCI

haskan@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Adana’da doğdu, Adana Almanca Anadolu Lisesi’nde 7 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanına yöneldi.

2005 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Lisans Eğitimini tamamladı.          2005 – 2006 yıllarında Özel Aytest Dergisi Dershaneleri Rehberlik Birimi’nde Psikolojik Danışman olarak çalıştı.

 

2007-2015 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

 

2012- 2013 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde (PDR MER) Yarı Zamanlı Psikolojik Danışman olarak görev yaptı.

 

Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan 2009 yılında yüksek lisans, 2014 yılında doktora derecesi aldı. “Evliliğe Hazırlık Programının Çift İlişkileri ve İlişki İstikrarı Üzerindeki Etkisi” ile “Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek” konularında tezler yazdı.

 

2015’ten bu yana, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

2014’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde (PDR MER) komisyonu  üyesi olarak görev almaktadır.

 

Evli ve bir çocuk annesidir.   

 

Yaratıcı drama ve psikodramaya olan ilgisi ile, 2008-2009 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden 150 saat Psikodrama eğitimi almıştır.

 

Çağdaş Drama Derneği’nden 2006-2009 yılları arasında beş aşamadan oluşan 220 saatlik eğitim alarak MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA sertifika kursunu almıştır. Ayrıca, 2007-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 96 saatlik Drama Eğitimini tamamlamıştır.

 

Çift terapisi alanına olan ilgisi ile 2013 yılında Türkiye Gottman Enstitüsü’nden Gottman Çift Terapisi eğitimi almıştır.

2012-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan’dan BEP-Kısa Acil Psikoterapi ile ilgili eğitim ve süpervizyon almıştır.

 

Otizm konusu ile yolu bir biçimde kesişmiş ve otizm risk grubundaki çocuklarda iletişim becerilerinin artırılmasına yönelik birer yöntem olan UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) ve DIR Floortime (Yerde Oyun Zamanı) uygulamalarına 82 seans izleyici olarak katılmıştır.

 

Aşağıdaki Konularda Kısa Süreli Eğitimler Almıştır:

Family Therapy: The Essentials, Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Samuel T. Gladding, (Mayıs, 2010), Kıskançlık ve Rekabet (Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Dan. Merkezi, Prof. Dr. Leyla Navaro,     Mayıs 2006), Yas ve Kayıpla Başa Çıkma, (Türk PDR Derneği, Doç.Dr. Sedat Işıklı, Nisan 2007), Orff Uygulamaları (Eğitimde Paylaşım Derneği, Aralık, 2008), Eşler Nasıl ve Neden Çatışmaktadır (III. Uygulamalı PDR Kongresi, Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Aralık 2010), Sağlık Danışmasında Mikro Beceri Yaklaşımı (III. Uygulamalı PDR Kongresi, Prof. Dr. Banu İnanç, Aralık, 2010), Prensler-Prensesler ve Kurbağalar: Transaksiyonel Analiz, Azmi Varan (XI. Ulusal PDR Kongresi, Prof. Dr. Ekim, 2011), Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma (XI. Ulusal PDR Kongresi, Nevin Dölekoğlu, Fulya Kurter, Ekim 2011)

 

Yer Aldığı Proje ve Organizasyonlar:

 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çift İlişkileri Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi konulu bir araştırmayı halen yürütmektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri konulu ve Prof. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından yürütülen araştırma projesinde (2014-2015) Yardımcı Araştırmacı olarak yer almıştır.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Uçan Süpürge işbirliğinde gerçekleştirilen “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesinde toplumsal cinsiyet ve mesleki rehberlik konulu modüllerin içerik ve etkinlik planlaması görevini yürütmüştür. (2015)

 

Hacettepe Üniversitesi- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliği ile Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri’nde yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır (14-21 Mart 2012)

 

Altı Nokta Körler Derneği’ne Grupla Psikolojik Danışma Liderliği ile destek olmuştur (Mart- Mayıs 2009)

Ortadoğu Engelsiz Derneği bünyesinde görme engelli öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmalarına üniversite öğrencilerinin yardımı konusunda koordinatör rolüyle destek olmaktadır.

 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 4. Özürlüler Şurası’nda Şura Üyeliği yapmıştır (16-20 Kasım 2009)

 

MEB Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) Hacettepe Üniversitesi İşbirliği- Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklara Yönelik Psikososyal Müdahale Sertifika Programı’nda eğitmen olarak görev almıştır. (6-17 Ağustos 2018)

 

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı: Mevcut Durum Ve Öneriler (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi) raporunun hazırlanmasında komisyon üyesi olarak görev almıştır (Ekim-Aralık 2017)

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PDR ANABİLİM DALI’NDA YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

 

 

LİSANS DERSLERİ:

PDR 101 Temel Psikoloji

PDR 201 Reh. ve Psik. Dan. Giriş

PDR 211 İnsan İlişkileri ve İletişim

PDR 224 Öğrenme Psikolojisi

PDR 246 Sosyal Psikoloji

PDR 307 Sosyal Psikoloji II

PDR 315 Aile İlişkileri ve Eğitim

PDR 407 Bireyle Psik. Dan. Uygulamaları

PDR 354 Grup Rehberliği Etkinlikleri

PDR 438 Reh. ve Psik. Dan. Alan Çalışması

EBB 148 Eğitim Psikolojisi

PDR 491 Rehberlik

PDR 449 Topluma Hizmet Uygulamaları

LİSANS ÜSTÜ DERSLER:

PDR 670 Toplumsal Cinsiyet

PDR 790 Kısa Süreli PD. Uygulaması

 

 

Kitap, çeviri, makale ve bildirileri için:

 

http://avesis.hacettepe.edu.tr/ozlem.haskan/yayinlar

 

 

 

Doç. Dr. Tayfun DOĞAN

Tayfun Doğan

1979 yılında Niğde’de doğmuşum. Çocukluğum Niğde’de geçti. Meraklıyım, öğrenmeyi, araştırmayı ve yeni deneyimler yaşamayı seviyorum. Şimdiye kadar Niğde, Konya, Samsun, Sakarya, Kansas (ABD), İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tüm zorluklarına rağmen İstanbul’u seviyorum.

2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdim. Ardından Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamladım. Tübitak bursuyla misafir araştırmacı olarak bir yıl süreyle University of Kansas’ta (ABD) bulundum. 2014 yılında doçentlik ünvanını aldım. Halen Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.

Akademik olarak, pozitif psikoloji alanında çalışmalar yapıyorum. Yaşamın anlamı ve amacı, mutluluk, psikolojik iyi oluş gibi konularda araştırmalar yürütüyorum. Bu konularda seminer ve konferanslar veriyorum. Pozitif psikoloji yaklaşımının Türkiye’de gelişmesi ve tanınması için çabalıyorum.

Fotoğraf çekmek ve seyahat etmek en sevdiğim hobilerim. Fotoğrafçılığımı geliştirmeye çalışıyorum. Kahve tutkunuyum, çeşitli kahve türlerini denemekten keyif alırım. Türk kahvesinin yeri de ayrı tabii ki 🙂 Geleceğe yönelik hedeflerim arasında bir dünya turu yapmak var. Umarım gerçekleştirebilirim 🙂

İletişim İçin: E-mail: tayfun@tayfundogan.net / Twitter: @drtayfundogan

Dr. Olcay GÜNER

Olcay Güner, Klinik Psikolog, Dr.
Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır. 2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.
Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir.
Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla başetme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır.
Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır.
Güner’in ağırlıklı olarak çalıştığı danışmanlık konuları ise, psikolojik travma, okul ve öğrenme sorunları, çocukluk dönemi sorunları, boşanma danışmanlığı, evlat edinme danışmanlığı ve aile içi iletişim sorunlarıdır. Güner, Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Dernekte Travma Komisyonu, Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almakta ve eğitimler vermektedir.

Dr. Ayhan ERBAY

Ayhan Erbay

 

Ayhan Erbay 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2011 yılında Eğitim Bilimleri yüksek lisansını alan Ayhan Erbay, 2017 yılında da İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden “Çocuk ve Ergenlerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Nedenleri” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesini almıştır.  2005-2011 yıllarında çeşitli eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışan Ayhan Erbay, 2011 yılından beri Adalet Bakanlığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapmaktadır. Doktora çalışmasının tamamlanması sonrasında İstanbul’da çeşitli vakıf üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Çocuk İhmal ve İstismarı”, “Meslek Etiği ve Yasal Konular”, “Program Geliştirme” gibi dersler veren Ayhan Erbay’ın uluslar arası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi bulunmakta, uluslar arası ve ulusal pek çok kongre ve çalıştayda sözlü sunumları olmuştur.