Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Doç.Dr.Nilgün CANEL, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan 1990 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı’nda (1993), doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda (2007) aile üzerine hazırladığı teziyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı (1992) akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan “Evlilik ve Aile Hayatı” ve “Aile Yaşam Becerileri” eğitim programlarını hazırlamıştır. Aile terapisi, evlilik danışmanlığı, çift terapisinde süpervizyon, REBT (Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi), çözüm odaklı danışmanlık ve naratif terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nın hazırlanmasında aktif olarak yer alan Canel, halen Türkiye Yeşilay Cemiyeti genel başkan yardımcısıdır.