Prof. Dr. A. Tamer Aker

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan A. Tamer Aker, aynı yıl içinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. 1996 yılında psikiyatri uzmanlığını, 2000 yılında ise psikiyatri doçentliğini alan Tamer Aker, 2005 yılında profesörlük unvanını aldı.

 

1994 – 2001 yılları arasında Londra Kings College’a bağlı olarak İstanbul’da açılan Davranış Bilimleri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (DABATEM) travma ve afet ruh sağlığı çalışmalarına başladı. Burada Davranışçı ve Bilişsel Terapiler (DBT) konusunda eğitim aldı ve deneyim kazandı. Bu süreç içinde ağırlıklı olarak travmatik stres ve kaygı bozuklukları alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Şizofrenide bilişsel ve davranışçı tedavi uygulamalarına başladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapmaya başlayan Aker, çeşitli idari görevlerin yan ısıra bölüm başkanlığı görevini de uzun süre boyunca yürüttü. Bu dönemde halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesini aldı. Fogarty Bursu ile Boston Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Bölümü’nde epidemiyoloji eğitimini tamamladı. Michigan Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi’nde çeşitli eğitimler aldı. 2013 yılında Aberdeen Travma Merkezi’nde / İskoçya davetli öğretim üyesi olarak görev yaptı.