Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Psikolojik Danışmanlığa Bütüncül Yaklaşım

Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp eğitimine başlayan Dr. Tahir Özakkaş, 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlığını tamamladı. 2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz, Rüya Çalışması ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşun ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim iş birliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Aktarım Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Terapi ve Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi bulunmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi Birliği SEPI ve Duygu Odaklı Terapi Birliği ISEFT Türkiye temsilcisi, Kendilik Psikolojisi Birliği IAPSP kurumsal üyesidir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği Genel başkanı ve SEPI Danışma Kurulu üyesidir.

Dr. Tahir Özakkaş, Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Derneği (SEPI) tarafından 2017 Yılın Bölgesel Ağ Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin ilk bütüncül psikoterapi kongresi olan 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin düzenlenmesine liderlik etmiştir.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.