Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN Erken Çocuklukta Müdahalede Etkili Bir Uygulama: Evde, Okulda, Oyun Parkında, Alışverişte, Her yerde DOĞAL ÖĞRETİM

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

 

Çocuk gelişimine ilişkin temel kuramlar erken çocukluk döneminde öğrenmelerin yaşantılar/deneyimler aracılığı ile oluştuğunu ortaya koyarken, araştırmalar çocuk uyanık iken çocukla en fazla etkileşime giren daha doğrusu en fazla yaşantıya sahip yetişkinlerin çocukların gelişimi ve öğrenmeleri üzerinde en fazla etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile çocuklar ile etkileşime giren yetişkinlerin bu etkileşimler sırasındaki yaşantıları nasıl anlamlardıkları önemlidir. Öğrenme ile ilgili yaşantıların ya da deneyimlerin gün içinde çocukların uyanık olduğu zamanlarda oluştuğu gözönüne alındığında yetişkinlerin bu yaşantıları çocukların gelişimlerine uygun bir şekilde yanıtlamalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gün içindeki rutin, etkinlik ve geçişlerde oluşan yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ya da kendiliğinden oluşan/yapılandırılmamış yaşantıların ya da deneyimlerin yetişkinler için bir öğretim anı çocuklar için ise bir öğrenme anı olduğu unutulmamalıdır. İşte bu sunuda çocuk uyanık iken çocukla birlikte olan yetişkinlerin farkında olmaları ya da sahip olmaları gereken nitelikli etkileşim becerilerinin neler olduğuna vurgu yapılarak video uygulamaları ile günlük rutin, etkinlik ve geçişlerde kullanılacak DOĞAL ÖĞRETİM süreci açıklanacaktır.

 

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Kısa BİO      

Erken Müdahale /Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında şu anda Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Türkiye’nin alanında ilk ve tek olan Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün 5 yıldır müdürlüğünü yürütmektedir. Dr. Diken lisansını sınıf öğretmenliği, yüksek lisansını özel eğitim alanında Abant izzet Baysal Üniversitesi’nden ve doktorasını ise Erken Müdahale /Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında Arizona State Üniversitesi (ASU)’nden almış, doktora çalışması sırasında 4 yıl erken müdahale uzmanı olarak ASU’da erken müdahale kliniğinde doğal öğretim uygulamalarında bulunmuştur. Dr. Diken 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanlarını almıştır.

Dr. Diken Türkiye’de ilk ve tek olan Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans programını başlatmış, yine alanında ilk ve tek olan erişimi ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergi olan International Journal of Early Childhood Special Education (www.int-jecse.net) ESCI de indeksli dergiyi başlatmış, Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)’i kurmuştur. Dr. Diken Dünya’nın en kapsamlı birliği olan Uluslararası Erken Müdahale Birliği (International Society on Early Intervention)’nin yürütme kurulu üyesidir. Dr. Diken 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilim İnsanı ödülünü ve 2017 yılında doktora öğrencisi ile birlikte hazırladığı DÖDEM Programı (www.down-dodem.com)  ile Eğitim alanında Türkiye Bilişim Ödülünü almış, çok sayıda uluslararası ve ulusal projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Diken’in 50’den fazla uluslararası indekslerde taranan makalesi, 150’den fazla uluslararası/ulusal bildirisi, 30’dan fazla kitap yazarlığı/editörlüğü bulunmaktadır. Dr. Diken erken müdahale alanında çalışmalarını yürütmekte, doğal öğretime yönelik çocuk ve ebeveynler ile klinik uygulamalarına ( www.dogalogretim.com ) İstanbul’da devam etmektedir.

 

Web: www.ibrahimhalildiken.com

Facebook: facebook/ihdiken

Instagram: instagram/ibrahimhalildiken