Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ Akran-Arabuluculuk” Eğitiminin ve Uygulamalarının Öğrenci Davranışlarındaki Dönüştürücü Etkisi

Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Anlaşmazlık çözümü, gruplar arası anlaşmazlık, gruplar arası temas, kişiler arası müzakere ve
arabuluculuk konusunda eserleri olan Abbas Türnüklü, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Psikoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İngiltere’de Leicester Üniversitesinde
doktorasını tamamlamıştır. 1999 yılında Türkiye ye dönerek Dokuz Eylül Üniversitesinde
akademik çalışmalarına başlamıştır. Hâlihazırda Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sorumluluklara ek
olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezinin
de müdürlüğünü sürdürmektedir.
Araştırma alanı olarak, gruplar arası ilişkiler, gruplar arası temas, gruplar arası anlaşmazlıklar,
kişiler arası anlaşmazlıkların çözümü, müzakere, arabuluculuk, akran arabuluculuğu, barış
eğitimi, şiddetsizlik eğitimi ve nitel araştırma yöntemleri sayılabilir. Bu alanlarla ilgili, çok
sayıda araştırma makalesini yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlamıştır. Evli, bir çocuk
babasıdır.