Doç. Dr. Fuat TANHAN Yas Danışmanlığı: Teori Ve Uygulama Atölyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Fuat TANHAN

Mesleki yaşamına ilkokul öğretmeni olarak başladı. 1995’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı ve Eğitim Bilimleri bölümünde “asistan” olarak görev aldı. Lisansüstü eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üni­versitesi ve Ankara Üniversitesi’nde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sürdürdü ve 2000’de yüksek lisans, 2008’de doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden aldı.

2011 yılında ABD bulundu. Ölüm Eğitimi uzmanlık alanında çalışmalar yaptı; gözlem ve incelemelerde bulundu. 2015 yılında doçent oldu.

Tanhan’ın uzmanlık alanında yazdığı, tek ya da ortak yazarlı 10 kitabı, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Alanı ile ilgili dergilerde yayın ve bilim kurullarında yer almakta, çeşitli kurumların davetlisi olarak seminerler vermekte ve projeler yürütmektedir. Travma, ölüm, kayıp ve yas danışmanlığı, mutluluk gibi konular ilgi alanlarındandır.

Tanhan, 37’si uluslararası olmak üzere 70’den fazla kongrede bildiri sunmuş ve konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Tanhan, ayrıca 2010 yılından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.