Uzm.Psk.Dan. & Psikoterapist Ramazan AYDIN Psikolojik Travma, Psikolojik/Psikiyatrik Sorunlar Atölyesi

Ramazan AYDIN (Uzm. Psi. Danışman & Klinik Psikolog & Psikoterapist)

Kafkas Üniversitesi PDR lisans eğitimini 3 yılda tamamlayarak erken mezun olmuştur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında Master eğitimini 3 dönemde tamamlayarak erken bitirmiştir. ‘Travmaya Maruz Kalmış Kişilerde Travmatik Stres Belirtileri ile Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Diyarbakır Sur Örneklemi’ adlı tez çalışmasını yapmıştır. 2017 Eylül ayında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde PDR alanında özel öğrenci olarak doktora eğitimine başlamıştır. Psikolojik Travma alanında uzmanlaşıp ruh sağlığı çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Birçok ulusal, uluslararası kongre ve sempozyuma katılıp ‘Psikolojik Travma’ ile ilgili bildiri ve atölye çalışması yapmıştır. Türkiye’de çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tarafından mülteci kamplarını gözlemlemiş ve psiko-sosyal müdahale kapsamında çalışmıştır. AB projesi kapsamında İtalya’da mülteci merkezlerini gözlemlemiş ve eğitim almıştır. 2018 yılında Türk PDR Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kurucu başkanlığını yapmış halen yönetim kurulu başkanıdır.

Ağırlıklı olarak psikolojik travma, krize müdahale, psiko-sosyal müdahale, taciz ve tecavüz konularını çalışmaktadır. Çalışma alanlarında; Travma Odaklı Psikoterapiler, BDT, EMDR, Çözüm Odaklı Psikoterapi ve Cinsel Terapi tekniklerini kullanmaktadır.