Psikiyatrist Uzm. Dr. Zengibar ÖZARSLAN / Klinik Psik. Müberra SABUNCU Sosyal Fobi ve Sınav Kaygısında EMDR Uygulama Pratiği Atölyesi

Psikiyatrist Uzman Dr. Zengibar Özarslan

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 yılı mezunu olan Zengibar Özarslan, psikiyatri uzmanlığını Vakıf Gureba Hastanesi’nde (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) tamamlamıştır.

Uyguladığı Terapi Yöntemleri: EMDR Travma Terapisi, Bilişsel ve Davranışsal Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi, Şema Terapi, Cinsel İşlev Bozukluğu Terapisi

Çalıştığı Alanlar: Yetişkinlerde; Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Bozukluk, Travmatik Yas, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sınav Kaygısı, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol Sorunları, Yeme Bozuklukları, İlişki Sorunları, Cinsel İşlev Bozuklukları (vajinismus, erken boşalma, sertleşme problemi, cinsel isteksizlik), Yetişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Bipolar Bozukluk, Sınır Kişilik Bozuklukları, Demans-Alzheimer Hastalığı

Çocuk ve Ergenlerde; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Depresyon, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma (Enurezis/ Enkoprezis), Ayrılma Anksiyetesi, Özgüven Eksikliği, Boşanma Öncesi ve Sonrası Çocuk, Ergenlik Sorunları, Travmatik Yas, Okul Korkusu, Tik ve Takıntılar, Karşıt Olma-Karşıt Gelme, Sosyal Fobi, Kekemelik, Asperger Sendromu ve Otizm, Konversiyon Bozukluğu

Aldığı Diğer Eğitimler:

EMDR Turkiye Dernegi tarafindan sunulan EMDR I. Düzey Eğitimi (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)
EMDR Turkiye Dernegi tarafindan sunulan EMDR II. Düzey Eğitimi (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)
Panik Bozukluk ve Fobilerde EMDR Egitimi (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar)
Cinsellik, Cinsel işlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi (CETAD-Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)
Aile ve Evlilik Terapisi (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu – ODTÜ)

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi Eğitimi (Dr. Christof Loose)

Disleksi Eğitimci Eğitimi (Megem Eğitim Akademisi)

 

Verdiği Seminerler:

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’si Olan Öğrenciyi Tanıma ve Yaklaşım
Sınav Performans Kaygısı Yaşayan Öğrencileri Tanıma ve Yaklaşım

Aile İçi İletişim

Aile Tutumlarının Çocuklarda Kişilik Gelişimine Etkisi

Sosyal Fobi

Çocuklarda Davranım Bozuklukları

Otizmli Çocuğu Olan Ailelerin Psikolojik Değerlendirmeleri

Anksiyete Bozuklukları

Psikolojik Travma
Öğrenci İle Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Öğrencide Duygusal Zeka Gelişimine Katkı

Uyum Sorunu Yaşayan Öğrenciye Yaklaşım Teknikleri
İşyerinde Mobbing
Tükenmişlik Sendromu
Öfke Kontrol Stratejileri
Kişilerarası İletişim Teknikleri

Bilimsel Yayın:

Depresyon Hastalarının Stresle ile Başa Çıkma Stratejileri (Marmara Medical Journal, 2014)

Trikotillomani ve Travma sonrası Stres Bozukluğu Komorbiditesinde Ortak Olası Genetik Etiyoloji (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2018)

 

————————-

Klinik Psikolog Müberra Sabuncu;

Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Arel Üniversitesi’nde yüksek lisansını tezli olarak devam ettirmektedir. Ayrıca Müberra Sabuncu 2012 yılında  T.C Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen  sınava girerek ‘‘Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları’’ yetki belgesini alarak ‘’ Klinik Psikolog’’  ünvanı almaya  hak kazanmıştır.

Uyguladığı Terapi Yöntemleri: Yetişkinlerde ve çocuklarda EMDR Terapi, Şema Terapi, Çocuk ve ergenlerde Şema Terapi,  Stratejik Aile Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çalıştığı Alanlar: Çocuk ve Ergenlerde; Travma, Kaygı Bozukluğu, Fobik Kaygı ve Korkular, Takıntı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon, Öfke Sorunları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma (Enurezis/ Enkoprezis), Ayrılma Anksiyetesi, Özgüven Eksikliği, Boşanma Öncesi ve Sonrası Çocuk, Ergenlik Sorunları Karşıt Olma-Karşıt Gelme, Sosyal Fobi, Davranış Problemleri ve aynı zamanda Ebeveyn Danışmanlığı yapmaktadır. Bireysel terapilerin yanında Grup Terapilerine de ağırlık vermektedir. Ayrıca çocuklarda ve yetişkinlerde Bilinçli Farkındalık çalışmalarını da sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler :

Uluslararası Şema Terapi Eğitimi- Dr. Alp Karaosmanoğlu (PSİKO-NET)

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi Eğitimi – Dr. Christof Loose

EMDR Turkiye Dernegi tarafindan sunulan EMDR I. Düzey Eğitimi (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)
EMDR Turkiye Dernegi tarafindan sunulan EMDR II. Düzey Eğitimi (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Çocuk ve Ergenlerle EMDR – Ph.D. Ümran Korkmazlar (FİDE Danışmanlık Merkezi)

Çocuklarla EMDR – Dr.Joan Lovett (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Bilişsel Davranışçı ve Rasyonel Duygucu Terapi Eğitimi (Rasyonel Psikoloji – (Albert Ellis Institute)

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Brief London Onaylı (DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü)

Stratejik Aile Terapisi (INDA İstanbul)

Attentioner- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Uygulayıcı Eğitimi – Dr. Hülya Bingöl Çağlayan

Aile Danışmanlığı Eğitimi (Sakarya Üniversitesi Onaylı)

Uyguladığı Testler:

Nöropsikolojik Test Eğitimleri Sertifikası – Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği Onaylı

Çocuk Projektif Testleri ve Zeka Testleri

MMPI Kişilik Testi Uygulama ve Değerlendirmesi – PsikoTerap-İst Eğitim ve Danışmanlık Merkezi)

Verdiği Seminerler:

Çözüm Odaklı Yaklaşımlı  Ebeveyn Eğitimi

Duygusal Dayanıklılık ve Gelişimimize Katkısı

Cinsel İstismar – Aile Eğitimi

Ergeni Anlamak ve Ergenle Yaşam

Anne Baba Okulu– 3 Oturum

Çocukluk Dönemi Duyguları ve Dışsallaştırılması

Dikkat Eksikliği ve Okullardaki Görülme – Öğretmen Eğitimi

İş yerlerinde Stres Yönetimi ve İletişim– Yetişkin Eğitimi