Doç.Dr. Durmuş ÜMMET Aile Danışmasında Terapötik Kartların Kullanımı Atölyesi

Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İstanbul’a Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüne geldi. 2003 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 6 ay rehberlik araştırma merkezinde çalıştı. Ardından 2004 yılında araştırma görevlisi olarak döndüğü Marmara Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2007 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında ise doktora eğitimlerini tamamladı. Ulusal ve uluslararası alanda makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2018 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent oldu. Çalışma alanları içinde aile danışmanlığı, bireysel ve grupla psikolojik danışma, pozitif psikoloji ve psikolojik danışman eğitimi gibi konular bulunmaktadır. Halen aynı üniversite öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türk PDR-DER’in İstanbul şubesinde denetleme kurulu üyesidir.