Psk.Dan. Osman ERKAN Teele Çoklu Zeka Envanteri (TIMI) ile Baskın Zekayı Keşfetme Atölyesi

ÖZGEÇMİŞ

Psikolojik Danışman Osman ERKAN

Gazi Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2007 yılında mesleğine Güngören Rehberlik ve Araştırma Merkezinde başladı. Muhtelif Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalıştı ve bu süreçte idari görevler aldı. Şu anda da Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman olarak mesleğini sürdürmektedir.

Ölçme araçlarına duyduğu ilgi ile bu güne kadar pek çok ölçme aracının eğitimini aldı. Aktif olarak da uygulamalar yapmaktadır. CAS, Wisc R, Stanford Binet gibi yaygın olarak kullanılan ayrıntılı zekâ testleri; gelişim ve dikkat testleri ile pek çok objektif testin uygulama ve değerlendirmesini yapmaktadır.

Edindiği uygulama ve vaka tecrübelerini verdiği eğitimlerle paylaşmaktadır. Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi başta olmak üzere dernekler ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde bilişsel gelişim, algı ve dikkat ölçümlerine yönelik eğitimler vermektedir.