Yrd.Doç.Dr. Özlem HASKAN AVCI Kısa Yoğun Acil Psikoterapide Vaka Formülasyonu Atölyesi

Yard. Doç. Dr. Özlem HASKAN AVCI

haskan@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Adana’da doğdu, Adana Almanca Anadolu Lisesi’nde 7 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanına yöneldi.

2005 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Lisans Eğitimini tamamladı.          2005 – 2006 yıllarında Özel Aytest Dergisi Dershaneleri Rehberlik Birimi’nde Psikolojik Danışman olarak çalıştı.

 

2007-2015 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

 

2012- 2013 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde (PDR MER) Yarı Zamanlı Psikolojik Danışman olarak görev yaptı.

 

Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan 2009 yılında yüksek lisans, 2014 yılında doktora derecesi aldı. “Evliliğe Hazırlık Programının Çift İlişkileri ve İlişki İstikrarı Üzerindeki Etkisi” ile “Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek” konularında tezler yazdı.

 

2015’ten bu yana, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

2014’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi’nde (PDR MER) komisyonu  üyesi olarak görev almaktadır.

 

Evli ve bir çocuk annesidir.   

 

Yaratıcı drama ve psikodramaya olan ilgisi ile, 2008-2009 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden 150 saat Psikodrama eğitimi almıştır.

 

Çağdaş Drama Derneği’nden 2006-2009 yılları arasında beş aşamadan oluşan 220 saatlik eğitim alarak MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA sertifika kursunu almıştır. Ayrıca, 2007-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 96 saatlik Drama Eğitimini tamamlamıştır.

 

Çift terapisi alanına olan ilgisi ile 2013 yılında Türkiye Gottman Enstitüsü’nden Gottman Çift Terapisi eğitimi almıştır.

2012-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan’dan BEP-Kısa Acil Psikoterapi ile ilgili eğitim ve süpervizyon almıştır.

 

Otizm konusu ile yolu bir biçimde kesişmiş ve otizm risk grubundaki çocuklarda iletişim becerilerinin artırılmasına yönelik birer yöntem olan UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) ve DIR Floortime (Yerde Oyun Zamanı) uygulamalarına 82 seans izleyici olarak katılmıştır.

 

Aşağıdaki Konularda Kısa Süreli Eğitimler Almıştır:

Family Therapy: The Essentials, Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Samuel T. Gladding, (Mayıs, 2010), Kıskançlık ve Rekabet (Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Dan. Merkezi, Prof. Dr. Leyla Navaro,     Mayıs 2006), Yas ve Kayıpla Başa Çıkma, (Türk PDR Derneği, Doç.Dr. Sedat Işıklı, Nisan 2007), Orff Uygulamaları (Eğitimde Paylaşım Derneği, Aralık, 2008), Eşler Nasıl ve Neden Çatışmaktadır (III. Uygulamalı PDR Kongresi, Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Aralık 2010), Sağlık Danışmasında Mikro Beceri Yaklaşımı (III. Uygulamalı PDR Kongresi, Prof. Dr. Banu İnanç, Aralık, 2010), Prensler-Prensesler ve Kurbağalar: Transaksiyonel Analiz, Azmi Varan (XI. Ulusal PDR Kongresi, Prof. Dr. Ekim, 2011), Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma (XI. Ulusal PDR Kongresi, Nevin Dölekoğlu, Fulya Kurter, Ekim 2011)

 

Yer Aldığı Proje ve Organizasyonlar:

 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çift İlişkileri Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi konulu bir araştırmayı halen yürütmektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri konulu ve Prof. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından yürütülen araştırma projesinde (2014-2015) Yardımcı Araştırmacı olarak yer almıştır.

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Uçan Süpürge işbirliğinde gerçekleştirilen “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesinde toplumsal cinsiyet ve mesleki rehberlik konulu modüllerin içerik ve etkinlik planlaması görevini yürütmüştür. (2015)

 

Hacettepe Üniversitesi- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşbirliği ile Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri’nde yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır (14-21 Mart 2012)

 

Altı Nokta Körler Derneği’ne Grupla Psikolojik Danışma Liderliği ile destek olmuştur (Mart- Mayıs 2009)

Ortadoğu Engelsiz Derneği bünyesinde görme engelli öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmalarına üniversite öğrencilerinin yardımı konusunda koordinatör rolüyle destek olmaktadır.

 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 4. Özürlüler Şurası’nda Şura Üyeliği yapmıştır (16-20 Kasım 2009)

 

MEB Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) Hacettepe Üniversitesi İşbirliği- Göç ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklara Yönelik Psikososyal Müdahale Sertifika Programı’nda eğitmen olarak görev almıştır. (6-17 Ağustos 2018)

 

Türkiye’de Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı: Mevcut Durum Ve Öneriler (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi) raporunun hazırlanmasında komisyon üyesi olarak görev almıştır (Ekim-Aralık 2017)

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PDR ANABİLİM DALI’NDA YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

 

 

LİSANS DERSLERİ:

PDR 101 Temel Psikoloji

PDR 201 Reh. ve Psik. Dan. Giriş

PDR 211 İnsan İlişkileri ve İletişim

PDR 224 Öğrenme Psikolojisi

PDR 246 Sosyal Psikoloji

PDR 307 Sosyal Psikoloji II

PDR 315 Aile İlişkileri ve Eğitim

PDR 407 Bireyle Psik. Dan. Uygulamaları

PDR 354 Grup Rehberliği Etkinlikleri

PDR 438 Reh. ve Psik. Dan. Alan Çalışması

EBB 148 Eğitim Psikolojisi

PDR 491 Rehberlik

PDR 449 Topluma Hizmet Uygulamaları

LİSANS ÜSTÜ DERSLER:

PDR 670 Toplumsal Cinsiyet

PDR 790 Kısa Süreli PD. Uygulaması

 

 

Kitap, çeviri, makale ve bildirileri için:

 

http://avesis.hacettepe.edu.tr/ozlem.haskan/yayinlar