Uzm.Psk. Aslı BAYKAL ve Uzm. Psk. Banu ACARLAR — Dikkat Eksikliği Olan Çocuklarla Okul ve Sınıf Ortamında Yapılabilecek Çalışmalar Atölyesi

Banu ACARLAR, Uzman Gelişim Psikoloğu

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü `Onur Derecesi` ile tamamlayan Banu Acarlar, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında ‘Yüksek Onur Derecesi’ ile tamamlamıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Çapa-Der Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Surp Pırgiç Hastanesi, Tohum Otizm Vakfı gibi kurumlarda gönüllü olarak staj çalışmalarının yanı sıra Yedikule Psikiyatri Klinik staj programını tamamlamıştır. Uzmanlığı sırasındaki çalışmalarında aile eğitimi ve ailelerin disiplin stratejilerinin çocukların davranışsal becerileri ve sosyal yetkinlikleri üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Uzmanlığı sırasında aynı zamanda Koç üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma ve Öğretim Asistanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Mezun olduğu ilk senesindeki danışmanlık deneyiminden sonra 8 senedir Açı Okulları’nda farklı kademelerde rehberlik bölümünde görev alarak ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki çocuklarla çalışmaktadır. Görevi esnasında birçok farklı psikolog/ psikiyatristten eğitim ve süpervizyon desteği almıştır. Okuldaki rehberlik çalışmaları sırasında rehberlik çalışmalarının içeriklerinin hazırlanması, öğretmen ve veli eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sunulması gibi alanlarda görev almaktadır. Türkiye Aile Planlaması Vakfı’ndan aldığı cinsel gelişim eğitimiyle okulda bedenimiz-sınırlarımız programının düzenleyicisi ve uygulacıyısı olarak çalışmıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama temel aşamasını tamamlayan Acarlar, süpervizyon eşliğinde kendi gruplarını yöneterek psikodrama yardımcı terapistlik ünvanını almıştır. Bunların yanında Dr. Murat Dokur’un eğitmenliğini yaptığı Avrupa Aile Terapileri Derneği (EFTA) onaylı çift ve terapisi eğitimine devam etmektedir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikodrama ve grup psikodraması teknikleri, çözüm odaklı kısa süreli çalışma, sanat terapisi uygulamaları, anne-çocuk bağlanma kuramı, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, nörogelişimsel alanları geliştirmeye yönelik teknikler ve sistemik ve yapısal aile terapisi yöntemleri gibi farklı alanlarda eğitimler almış ve çalışmalarında bu tekniklerden yararlanmaktadır. Acarlar’ın çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, çocukluk ve ergenlik dönem sorunları, okula uyum süreci ve öğrenme sorunları, anne-çocuk bağlanma sorunları, farklı gelişen çocuklar, aile içi iletişim sorunlarıdır.

 

ASLI BAYKAL, Uzman Psikolog

Liseyi birincilikle bitirdikten sonra lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Aslı Baykal, lisans eğitimi boyunca çeşitli dönemlerde onur ödülü almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi süresince farklı zamanlarda iki ayrı araştırmada çalışmıştır; Aylin Küntay’ın önderliğindeki Çocuk ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda “Çocukların Akran İlişkilerinde Kural Öğrenimi” adlı projede transkript kodlaması yapmış, Bilge Yağmurlu’nun önderliğindeki Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda “Ebeveynlerin Çocuklara Kötü Davranma Hakkındaki Tutumları” adlı Hollanda ile ortak yürütülen projede evlere gidip veri toplamıştır.

Bunlara ek olarak lisans eğitimi süresince Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Bir Danışmanlık Merkezi, Tohum Otizm Vakfı, Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, Pinokyo Işıl Anaokulu ve Süper Çocuk Yuvası’nda yaz aylarında staj yapmıştır.

Lisan eğitimini 2015 yılında tamamladıktan sonra bir sene boyunca Merak Eden Çocuk Anaokulu’nda (BÜMED MEÇ) stajyer psikolog olarak çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi için yurtdışına gitmiş ve King’s College London’da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı programını bitirmiştir. Bitirme tezini ise “Zeka geriliği olan çocuklara sahip annelerin, çocuklarına karşı negatif tutumlarının çocuklarının özgüvenlerine etkisi” üzerine yazmıştır. Lisansüstü eğitimi boyunca Lister Primary Care Centre’da; fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğrayan ve/ veya

terk edilmiş çocuklarla “Bakıma Muhtaç Çocuk-Ergen” servisinde zorunlu stajını tamamlamıştır.

Lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca Theraplay 1. Seviye ve Grup Theraplay, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Boşanma ve Çocuk, 8 Nörogelişimsel Alan ve Bu Alanların Okul Sorunlarına Etkisi, Çocuklarda Kaygı ve Etkin Tedavi Yöntemleri eğitimlerini almıştır. Theraplay Eğitimi’ni aldıktan sonra gönüllü olarak Sarıyer’de bir bakım evinde beş hafta boyunca dört yaş grubunda haftada üç kez terapist olarak uygulama yapmıştır. Filial Oyun Terapisi ve Gelişimsel Temas Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi, Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Yeni Bir Ericksonian Dolaylı Modeli ve Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Bireysel ve Aile Oyun Terapisi Ortamında Kum Tepsisi (Sanat ve Kuklalar Kullanarak) eğitimlerine devam etmektedir. Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik değerlendirmeler yapmaktadır.