Prof.Dr. Fatma Ebru İKİZ 21. Yüzyılda Yardım Etme Sanatı – Kişiselleştirme Atölyesi

Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz

Websitesi: www.ebruikiz.com

Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz, İstanbul doğumludur. 1992 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalından mezun olmuştur. 1997-2001 yılları arasında özel okullarda çalışmıştır. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında 2006 yılında doktorasını tamamlamış, halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. DEÜ PDR Öğrenci Topluluğu akademik danışmanıdır. DEÜ PDR Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, DEÜ Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi, DEÜ Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEÇEM Çocuk Üniversitesi) yönetim kurulu üyesi olup çeşitli eğitimler ve projeler yürütmektedir. 2013-2015 yılları arasında Türk PDR Derneği İzmir Şubesi Eğitim Sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer almıştır.

Akademisyenliğin yanı sıra yazar ve editördür. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar (nobel akademi yayınevi) kitabı, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış (nobel akademi yayınevi) kitabı, Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı (maya akademi yayınevi) kitabı yazarlığı, Meslek Etiği ve Yasal Konular (lisans yayıncılık) kitabı editörlüğü ve bölüm yazarlığı;  Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (pegem akademi yayıncılık); Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (pegem akademi yayıncılık), Eğitim Psikolojisi (pegem akademi yayıncılık) kitaplarında bölüm yazarlığı, 21. Yüzyılda Yardım Etme Sanatı 3’lü çeviri kitap seti (nobel akademi yayınevi) yazarlığı, Psikoloji ve Çağdaş Yaşam: İnsan Uyumu (nobel akademi yayınevi) kitabı çeviri editörlüğü ve bölüm çeviri yazarlığı yapmıştır. Ayrıca uluslararası düzeyde ergenlerde problem davranışlar, risk faktörleri, sosyal destek (nova science publish) ile çocuklarda kaygı ve stresle başa çıkma (inscience press) konulu dört kitap içi bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

Hâlen farklı yaş gruplarında ruh sağlığı, uyum ve uyum sorunları konularında çalışmalarının yanı sıra psikolojik danışmanlık alanında etik ve değerler, psikolojik danışmanlıkta danışma becerileri, bilişsel ve yenilikçi yaklaşımlar, okul ve aile pdr hizmetlerinde müzakere, arabuluculuk ve aile arabuluculuğu çalışmalarını sürdürmektedir.  Evlidir ve iki çocuğu vardır.