Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU Psiko-pedagojik Açıdan Çocuk Resmi

DOÇ. DR. S. ARMAĞAN KÖSEOĞLU
İletişim adresi: armagany@istanbul.edu.tr
@ArmaganKoseoglu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2003 yılında
Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı
Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile
Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu isimli dersleri vermektedir.
Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi,
Aile Danışmanlığı ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.