Dr. Mehmet TEKNECİ Aile ve Çiftlere Duygu Odaklı Terapi ve Virginia Satir Modeliyle Bakmak Atölyesi

Dr. Mehmet Tekneci; 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.14 yıldır uluslararası aile,çift ve bireysel(özellikle kişilik bozuklukları) psikoterapi alanlar da  eğitmen, süpervisor ve terapist olarak çalışmaktadır.Selçuk Üniversitesi,Hacettepe Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi,Yeni yüzyıl Üniversitesi,Medipol Üniversitesi ile çalışmalar yürütmüştür. Medipol Üniversitesinde halen yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Psikoterapi ve Psikoloji alanlarında çeşitli derneklerde Kurucu Üyesi, Yönetim kurulu başkanı, Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Birey Aile Çocuk Psikoterapileri enstitüsü Derneği başkan yardımcılığını yürütmektedir. Entegratif Psikoterapistir. Uluslararası kişilik bozuklukları ile ilgili iki kuramda Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı ve Aktarım Odaklı psikoterapi de terapist, eğitmen ve süpervizör olarak çalışmaktadır.Otto Kernberg tarafından oluşturulan Aktarım Odaklı Psikoterapi ilgili çalışmalarına halen  devam etmektedir.Kanada York Üniversitesi’nden Birey ve Çiftlerde Duygu Odaklı Terapi yaklaşımını oluşturan Leslie S.Greenberg ile süpervizyon ve olgu çalışmalarını yürüten Tekneci, Duygu Odaklı birey ve çift terapisti, eğitmeni ve süpervizörüdür. Kanada BAÇTE (Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü)bünyesinde Yukon Satir Enstitüsü Başkanı Patricia Bragg ile birlikte Virginia Satir Modeli eğitimlerinin 7 yıldır yürütülmesini sağlamaktadır. Kendisi de Virginia Satir birey, aile ve çift terapisti ,eğitmeni ve süpervisörüdür.Eğitimci olarak da BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü’nde Gelişim Odaklı Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi; Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı Eğitimi; Duygu Odaklı Birey ve Çift Terapisi Eğitimleri; Birey, Çift ve Aile Terapilerinde ve Danışmanlıklarında Virginia Satir Modeli Eğitimi; Psikoterapi Beceri Eğitimi’ni vermektedir.Ders kitabı olarak okutulan Derine Dalmak (Birey ,çift ve aile terapilerinde Virginia Satir Modeli ) ve Yakın İlişkilerin Gizli Anlamları (Birey,çift Ailelerde Duygu odaklı Terapi) iki kitabı vardır.