Doç.Dr. Armağan KÖSEOĞLU Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resminin Kullanımı Atölyesi

DOÇ. DR. S. ARMAĞAN KÖSEOĞLU

İletişim adresi: armagany@istanbul.edu.tr

@ArmaganKoseoglu

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2003 yılında Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama ve Çocuk Suçluluğu isimli dersleri vermektedir.

Aile içi ilişkiler, Ebeveyn tutumları, Sorun Çözme Eğitimi, Grup Rehberliği etkinliklerinin düzenlenmesi, Aile Danışmanlığı ve Öğretmen Eğitimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir