Prof.Dr. Turan AKBAŞ Sistemik Psikoterapi de Semptomlar ve İşlevleri Çalışması Atölyesi

www.sistemikpsikoterapi.org.tr

 

Prof. Dr. Turan Akbaş – Lisans eğitimini Viyana Üniversitesi’nde Psikoloji ve

Pedagoji b.lümünde tamamladı. Ardından yine Viyana Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Psikodrama Eğitimi’ni Grup

Psikoterapileri Derneği (Ankara)’nden aldı. Bu süre.te Almanya IF Weinheim EnstitüsündenSistemik Psikoterapi Eğitimi (IF Weinheim ve SG Sertifikası –Systemische Gesellschaft-Almanya), Sistemik Süpervizyon Eğitimi (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft-Almanya), Eğitici Terapist (IF Weinheim ve SG-Systemische Gesellschaft), Çift Terapisti (SIHSystemischeInstitut Heidelberg- IGST-Heidelberg, Almanya) ve Cinsel terapi (Institut fürSexualtherapie Heidelberg,Almanya) eğitimlerini aldı. Prof. Dr. Turan Akbaş halen Çukurova

Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik B.lümünde akademik çalışmalarınadevam etmektedir. EFTA (Avrupa Aile Terapileri Derneği) üyesidir.